Members

MR. GAUTAM CHAKARVATY ( ALL INDIA PRESIDENT )

( All India Members List )

1) DILIP C. SOLANKI  ( ABBDS -SACHIV )

2) DEVSHIBHAI A. DAFDA  ( GUJARAT PRADESH PRAMUKH )

3) NARENDRABHAI S. CHAVDA  ( GUJARAT PRADESH — MANTROI )

4) KHODABHAI K. NAGHELA   ( MANTROI )

5)  SIDHARTH A.CHAKARVATI     ( SANGETHON - MANTROI )

6)  BHAVNA BEN CHAVDA

7)  ARJUNBHAI K.KHUSASURIYA   ( MANTROI )

8)  BABU BHAI V. MAKWANA    ( KOSAGDH – PRESIDENT )

9)  KANTABEN CHAVDA  ( RAJKOT- SAHER SAMETI PRAMUKH )

(JUNAGADH DISTRICT MEMBERS)

1)  MR. SAMATBHAI ICABA  ( PRESIDENT )

2)  MR. ANAND KABA  ( MANTRI )

(JAMNAGAR DISTRICT  MEMBERS )

1)   MR. GIRISHBHAI K.SOLANKI  ( PRESIDENT — JAMNAGAR )

2)  MR. GOHEL KISHORBHAI     ( MANTRI )

( DISTRICT- RAJKOT  MEMBERS )

1)  LALIT BHAI DAVYARO  ( PRESIDENT— RAJKOT DIST.)

2)  VAROSUR BHAI  ( RAJKOT DIST.)

3)  MR. ALA BHAI DAFDA  ( SECRETARY — RAJKOT DIST.)